Propriété industrielle

CzechTrade > Droit > Propriété industrielle
Voici 3 sections, chacune avec 9 sous-sections
 
Affichage des entreprises 1 à 2 total 2

Liste des mandataires agréés

Chambre des mandataires agréés associe tous les mandataires agréés en République tchèque.

Úřad průmyslového vlastnictví

Základní informace; aktuality, Online databáze patentů a užitných vzorů, průmyslových vzorů, národních ochranných známek, mezinárodních ochranných známek, označení původu a zeměpisných označení v EU, seznam všeobecně známých ochranných známek, seznam ochranných známek prohlášených za proslulé, seznam zapsaných označení původu. Průmyslová práva, právo autorské a práva s ním související, systémy mezinárodního třídění, problematika průmyslového vlastnictví v EU a ve světě. Právní předpisy, mezinárodní smlouvy, judikatura.

Firmes tchèques

UNIKASSET, spol.s r.o. Design et production des machines et installations
SELOS Magnetics, s.r.o. Aimants
HARMONIKAS s.r.o. Fabrication d´instruments musicaux
FINIDR, s. r. o. Services d´imprimerie
Modul Container s.r.o. Constructions en acier
Copyright © 2001 - 2019 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.